Gdje se nalazimo ?

 

Nalazimo se na otprilike 75 kilometara od Zagreba ili 1 sat voženje autoputom ! Od Slovenske granice udaljeni smo 10 km, Austrija nam je 60 km, a Mađarska 20 km !

We are located at about 75 kilometers from Zagreb or 1 hour driving highway! From the Slovenian border are 10 km, Austria us is 60 km, 20 km and Hungary!