Radno vrijeme

Radno vrijeme robne kuće “Međimurka” : 

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda,Četvrtak, Petak 08:00 – 20:00 sati

Subota  08:00 – 13:00 sati

Nedjelja   z a t v o r e n o


Svake godine za vrijeme 12. mjeseca radno vrijeme se mijenja, pa neke dane radimo za Vas i mnogo duže !

Slobodno provijerite mail-om (damtex@gmail.com) ili telefonski na naš  broj 040 / 310-171