Uvijeti internet poslovanja

 

Ovim uvjetima definirano je online Internet poslovanje poduzeća Damtex Međimurka d.o.o., te ovdje možete pronaći iscrpne informacije o pravima kupaca, zaštiti privatnosti i ostalim pravilima vezanim za Internet prodaju.

Postupak, te uvjeti poslovanja definirani su kroz slijedeće članke: INTERNET PRODAJA, REGISTRACIJA KUPCA, DOSTAVA, REKLAMACIJE I POVRAT, SERVIS I JAMSTVO, te PRIVATNOST PODATAKA.

Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske.

INTERNET PRODAJA

Kupcem može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete poslovanja poduzeća Damtex Međimurka d.o.o., što se potvrđuje kupnjom proizvoda. 
Ugovor u ime i za račun maloljetnika, ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Prihvaćanje online uvjeta poslovanja poduzeća Damtex Međimurka d.o.o. kupac potvrđuje elektronskim putem, prilikom kupnje proizvoda putem ove Internet prodavaonice.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih na poduzeću Damtex Međimurka d.o.o.

Sve cijene izražene su u kunama s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost (PDV).
Vecina fotografija prikazane na www.Damtex Međimurka.hr su realne slike prizvoda a neke su samo ilustrativne prirode. Na vaš upit dobijate realne fotografije vašeg proizvoda.

U slučaju akcijskih ponuda, cijena i uvjeti prodaje vrijede do isteka roka koji je naveden uz proizvod u samoj Internet prodavaonici.
Damtex Međimurka d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena i uvjeta isporuke bez prethodne najave.

Prodavatelj robe je:

Damtex Međimurka d.o.o.
Trgovački sudu u Čakovcu MBS: 00445550
Sjedište: Trg Republike 6, Čakovec, HRVATSKA
OIB: 00944081091

Telefon: 040/310 171
Telefax: 040/310 171
e-mail: damtex@gmail.com

Damtex Međimurka d.o.o. putem Internet prodavaonice omogućava kupnju samo dijela cjelokupnog asortimana roba i usluga prikazanih na internet stranicama www.damtex.hr, što je jasno istaknuto na naćin da je u košaricu za kupnju Internet prodavaonice moguće dodati/ kupiti ISKLJUČIVO one proizvode koji se mogu platiti online. Za sve ostale proizvode, koje nije moguće dodati u košaricu online prodavaonice, moguće je online jedino zatražiti klasičnu ponudu. Ponuda, nije predmet poslovanja Internet prodavaonice, te nije obuhvaćena ovim uvjetima poslovanja.

Online kupovanje odvija se putem elektronskog obrasca/košarice, pomoću koje birate željene proizvode i njihove količine, te naćin isporuke (osobnim preuzimanjem na lokaciji Damtex Međimurka d.o.o. ili dostavom na adresu po sistemu ‘od vrata do vrata’).

Nakon odabira svih željenih proizvoda i pripadajućih količina, klikom na naredbu “Završi kupovinu”, sustav Vas vodi do stranice na kojoj morate potvrditi točnost izbora u košarici, te proslijediti na online blagajnu Internet prodavaonice.


O knjiženju uplate i uputama za preuzimanje robe, odnosno dostavi na adresu, biti ćete obaviješteni potvrdom kupnje u obliku e-maila, koji šaljemo po realizaciji naplate na adresu upisanu tijekom postupka online kupovine.
U iznimnim slučajevima problema s rokom isporuke, ili dobavljivošću ponuđenog proizvoda, gore naznačena potvrda sadržavati će obavijest o tome, te upute za daljnji postupak.

Otpremnica, jamstveni list, te originalni  R1 račun biti će dostavljeni kupcu, zajedno s robom.

U slučaju bilo kakvih problema kontaktirajte nas radnim danom između 8:00 i 13:00 sati na telefon 040/310 171

REGISTRACIJA KUPCA

Registracijom na www.Damtex Međimurka.hr dajete suglasnost za obradu Vaših podataka u gore navedene svrhe. Isto tako suglasni ste da Vam se Damtex Međimurka d.o.o. može obratiti pismenim putem, telefonski ili elektroničkom poštom, te na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi.

Vaše osobne podatke štitimo sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka I u skladu s odredbama članka PRIVATNOST PODATAKA ovih uvjeta.

DOSTAVA

Nakon što Vaša uplata bude plaćena, i naznačili ste da robu želite podići sami, možete navratiti kod nas idući radni dan između 08:00 i 20:00 sati ili subotom od 08:00 do 13:00 sati na adresi:

Damtex Međimurka d.o.o.

Trg Republike 6 – 1. kat

40000 Čakovec

Ukoliko ste spriječeni podići robu u naznačenom vremenu, molim nazovite na telefon 040/310 171 za daljni dogovor oko isporuke.

Ukoliko ste prilikom kupnje odabrali dostavu na adresu po sistemu ‘od vrata do vrata’, cijena dostave izračunava se i jasno ističe tijekom online naručivanja i neposredno prije potvrde kupnje, a izračunava se temeljem udaljenosti od adrese Damtex Međimurka d.o.o. i ukupne vrijednosti pošiljke.

Roba se predaje na dostavu idući radni dan po odobrenju plaćanja, a rok isporuke na adresu kupca je 24 sata nakon preuzimanju robe od strane dostavljača (za manja mjesta do 48 sati).

Za svaku pošiljku primatelj ovjerava primitak potpisom dostavne liste, po primitku pošiljke. Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, ovjerom dostavne liste od strane primatelja smatra se da je pošiljka urućena u neoštećenom stanju i nakon toga su pošiljatelj i dostavljač oslobođeni bilo kakve naknadne odgovornosti.

Ukoliko je pošiljka oštećena, kupac je dužan odbiti preuzimanje i vratiti je dostavljaču, te o tome obavijestiti Damtex Međimurka d.o.o. pisanim putem u roku 24 sata na e-mail adresu damtex@gmail.com

REKLAMACIJE I POVRAT

Ukoliko je isporučena neispravna ili roba s greškom, koja nije nastala oštećenjem u transportu, te u slučaju isporuke robe koja nije naručena, kupac je dužan takav nedostatak prijaviti u pisanom obliku na e-mail adresu damtex@gmail.com najkasnije u roku 48 sati po preuzimanju iste. U protivnom reklamacija će se rješavati po pravilima za popravak u jamstvenom roku.

Kupac također ima pravo raskinuti ugovor o prodaji sukladno Članku 45. Zakona o zaštiti potrošaća, no u tom slučaju sam snosi sve troškove dostave robe u oba smjera.

 

Damtex Međimurka d.o.o. će unutar 24 sata po zaprimanju opravdane reklamacije odobriti povrat robe, te kupcu proslijediti broj servisnog odobrenja pod kojim se reklamacija vodi.

Kupac je dužan robu osobno, ili uslugom transporta “od vrata do vrata”, dostaviti na adresu:

Damtex Međimurka d.o.o.

Trg Republike 6

40000 Čakovec

– uz originalni račun i jamstveni list kupljene robe

– u originalnom pakiranju uz pripadajuću dokumentaciju i ostali pribor

– uz jasno istaknut broj servisnog odobrenja za povrat robe na omotu paketa

Postupak popravka, ili zamjene neispravne, oštećene ili netočno isporučene robe biti će pokrenut idući radni dan od dana povrata iste, uz uvjet da je u slučaju povrata roba ista vraćena u ispravnom i neoštećenom stanju, sa  svom pripadajućom dokumentacijom i priborom.

Svaka primljena roba se fotografira i fotografije se čuvaju do riješenja svakog pojedinog slučaja !

Damtex Međimurka d.o.o. se obvezuje popraviti, ili zamijeniti robu za koju se ustanovi da je neispravna uslijed greške u proizvodnji, ili oštećena uslijed transporta, te ispravnu robu poslati na adresu kupca o svom trošku.

Reklamacija se ne priznaje za oštećenja i greške nastale uslijed nemarnog rukovanja, nepridržavanja uputa proizvođača, kao i štetnog djelovanja kupca.

SERVIS I JAMSTVO

Damtex Međimurka d.o.o. se obvezuje u jamstvenom roku, čije točno trajanje je naznačeno na ‘Jamstvenom Listu’ isporučenom uz sami proizvod, popraviti ili zamijeniti svu neispravnu robu u zakonskom roku, kako slijedi:

1) Isporučena pokvarena, ili oštećena roba

Damtex Međimurka d.o.o. pokrenuti će postupak popravka, ili zamjene u skladu s člankom REKLAMACIJE I POVRAT ovih uvjeta poslovanja.

2) Kvar unutar jamstvenog roka

Kupac je dužan u pisanom obliku na e-mail adresu damtex@gmail.com prijaviti kvar u jamstvenom roku. Damtex Međimurka d.o.o pokrenuti će postupak popravka idući radni dan od primitka pisanog zahtjeva izdavanjem broja servisnog odobrenja pod kojim se popravak vodi.

Kako bi se izbjegli mogući problemi i nesporazumi, molimo da dobro proučite odredbe navedene na Jamstvenom listu, te da se istih pridržavate kod reklamiranja neispravnih proizvoda u jamstvenom roku.

• Jamstvu ne podliježu kvarovi nastali zbog nepropisnog rukovanja robom, a osobito:

– ako se koristi pribor koji ne odgovara tehničkim normama proizvodača

– ako kupac modificira opremu

– ako kupac ne poštuje uputu za rukovanje propisanu od strane proizvodača

– ako je kvar prouzrokovan strujnim udarom ili nepropisnim naponom struje

– uslijed samovoljnog otvaranja robe

– uslijed mehaničkog kvara (pad, udarac, lom i sl.)

Također jamstvom nisu pokrivene promjene svojstava proizvoda koje su nastale uslijed nepridržavanja propisanih postupaka korištenj, njege i održavanja.

Po primitku broja servisnog odobrenja od strane Damtex Međimurka d.o.o. kupac je dužan dostaviti proizvod osobno, ili uslugom transporta “od vrata do vrata” o svom trošku na adresu:

Damtex Međimurka d.o.o.

Trg Republike 6

40000 Čakovec

– uz originalni račun i jamstveni list sa istaknutim serijskim brojem kupljene robe

– ako je moguće u originalnom pakiranju uz pripadajuću dokumentaciju i kablove

– uz jasno istaknut broj servisnog odobrenja za povrat robe na omotu paketa

Damtex Međimurka d.o.o. će popraviti proizvod u jamstvenom roku o svom trošku, te se obvezuje da popravak neće trajati dulje od 45 dana. U protivnom kupac će dobiti novi proizvod istog proizvođača, ili sličan proizvod istih odnosno boljih tehničkih karakteristika, ukoliko je u međuvremenu došlo do prestanka proizvodnje dotičnog modela.

Jamstveni rok se ne produljuje za vrijeme utrošeno na popravak, niti isti počinje iznova teći, zbog kvara u jamstvenom roku.

3) Kvar izvan jamstvenog roka

Kupac dostavlja proizvod ovlaštenom servisu uz prethodni dogovor. Sve troškove transporta, popravka i rezervnih dijelova snosi kupac.

PRIVATNOST PODATAKA

Damtex Međimurka d.o.o. se obavezuje da će čuvati privatnost svojih kupaca, te ih nećmo ni na koji nčin učiniti dosupnima trećima.

Damtex Međimurka d.o.o. ni u kojem trenutku ne pohranjuje podatke o broju kreditne kartice, datumu valjanosti, ili sigurnosnom kodu iste.

Trajno se pohranjuju isključivo podaci neophodni za izdavanje računa, kominikaciju prema kupcima, te dostavu robe.

Kupcima je dostupna mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe, na naćin da klikne na link ”Odjavljujem se s mail liste”  sadržan u svakom elektronskom letku koji šalje Damtex Međimurka d.o.o.

Kupac također ima pravo zatražiti brisanje svojeg korisničkog računa/registracije, ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažurnih podataka, slanjem pisane obavijesti na e-mail damtex@gmail.com

Damtex Međimurka d.o.o. jamči da Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje.

Svi su podaci o kupcima strogo čuvani i dostupni samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje redovitog posla. Svi djelatnici društva Damtex Međimurka d.o.o. su se potpisom ugovora o radu obavezali na poštivanje načela zaštite privatnosti.

Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Damtex Međimurka d.o.o. ne odgovara za slučajne pogreške, ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali će poduzeti sve moguće radnje da u što kraćem roku otkloni mogućnost ponavljanja pogreške.

IZJAVA O ODRICANJU

Damtex Međimurka d.o.o. ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost, ili korisnost objavljenih podataka na web stranicama www.Damtex Međimurka.hr, bez obzira što ulažemo konstantni napor da tehničke podatke i slike proizvoda, te ostale informacije prezentiramo što točnije i iscrpnije. Ukoliko usprkos toga uočite neke nepravilnosti, molimo kontaktirate nas na adresu damtex@gmail.com